Påbörja Din Resa Mot Ett Nytt Yrkesliv

Vi erbjuder skräddarsydda möjligheter till utveckling

Hållbarhetsstrateg

Gör skillnad i verkligt betydande frågor! Skaffa dig kunskap om vad hållbarhetsbegreppet innebär, samt hur företag kan arbeta med ett ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt ansvar. Upprätta CSR-strategier som skapar långsiktigt, hållbart värde.

Coachande Ledarskap

Motiverade och drivna medarbetare är vad alla företag behöver. Med coaching kan du som ledare skapa förutsättningar för just detta genom konkreta verktyg och metoder. Hjälp dina anställda till självmedvetenhet, eget ansvarstagande och hållbara resultat.

Coachande Säljledare

Bli den bästa säljaren du kan bli och lär dig hur du coachar ditt säljteam mot framgång!

Coachande projektledare

Lägg grunden för goda projektkunskaper och lär dig hur du coachar för effektivitet och bättre resultat!

Hälsocoach

Inspirera och coacha till bättre hälsa och mående! Arbeta för att fler ska få må bra – både privat och i arbetet.

Marknadsförare

Är du intresserad av information och kommunikation? Denna utbildning ger dig möjlighet att fördjupa dig inom marknadsföring, och ger även grunderna till digital marknadsföring.

Om Koordinata

Vi arbetar för att stärka kunskaperna inom hållbarhet, coaching, information och kommunikation. Hos oss hittar du möjlighet att läsa helt på distans i samhällsaktuella ämnesområden och utforska intressanta  yrkesroller på marknaden. Här erbjuds även verksamhets- och ledarskapscoaching, föreläsningar och workshops för att tillmötesgå de behov som idag finns inom arbetslivet. Vi vill vara den partner du behöver för att ta nästa steg i karriären.

Vad är coaching?

Coaching är en lösningsfokuserad och framtidsinriktad metod att arbeta med. Inom coaching förutsätts att den person som eftersträvar förändring och utveckling är kompetent, resursstark och förmögen att med hjälp finna vägar, potential och kapacitet till att uppnå mål. Detta synsätt bygger således på en positiv människosyn och uppmuntrar till handlingskraft, att omvandla problem till möjligheter och att vara proaktiv, vara villig att lära och röra sig framåt.

En coachingprocess går att anpassa till den person eller det företag som önskar utveckling. För individuell coaching på antingen personligt plan, eller genom exempelvis ledarskapsutveckling, kan träffarna läggas upp med ett första kartläggningssamtal, som oftast är längre än de efterföljande, för att sedan fortsätta med coachande samtal där du som beställare och fokusperson väljer vilket målområde tiden ska fokuseras på. I en coachingsession kan olika modeller, verktyg och övningar vara naturliga inslag för att du som beställare ska få ut så mycket som möjligt av processen.

Sagt Om Oss

Det jag har hört och den bedömning jag gör är att du tillfört stort värde och varit mycket uppskattad. Önskar även dig lycka till i ditt fortsatta värdefulla arbete.

AndersVerksamhetschef Swedbank

Annica har varit påläst, visat äkta intresse och nyfikenhet under vårt samarbete. Målorienteringen har varit fokuserad. Jag tar med mig en stärkt känsla av coachande ledarskap och en bra verktygslåda. Detta har varit en intressant resa I mitt eget huvud, där jag blivit starkt påhejad. Jag skulle absolut rekommendera Annica, alla borde få ta del av henne. Hon är jättebra.

UlrikaAffärsgruppschef, Swedbank

Först funderade jag på varför man ska träffa en coach – men efter detta tänker jag: Alla borde få gå I ledarskapscoaching!

MathiasAffärsgruppschef, Swedbank